هشدار چین به شهروندانش درباره امنیت اوکراینبه گزارش روز یکشنبه ایرنا از چاینا دیلی، و، امور خارجه چین و سفارت این کشور در کی‌یف با صدور بی،ه‌ای از شهروندان این کشور خواستند تا هرچه سریعتر از اوکراین خارج شوند.

براساس بی،ه منتشر شده، سفارت چین در کی‌یف به افرادی که قصد ،وج از اوکراین را داشته باشند، در صورت نیاز کمک خواهد کرد. همچنین شهروندان چینی که همچنان در اوکراین هستند، باید هرچه سریعتر با سفارت این کشور تماس گرفته و شماره پرسنلی خود را ثبت کنند.

همچنین در این بی،ه آمده است، از افرادی که به طور داوطلبانه از اوکراین خارج شده‌اند خواسته شده تا با مراکز دیپلماتیک چین تماس بگیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913739/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86